پرسش هاي متداول


ردیف پرسش
1آیا نویسندگان مقالات می توانند پس از ارسال مقالات آن را ویرایش نمایند؟ نحوه ویرایش مقالات چگونه است؟
  چنانچه پس از پذیرش نهایی درخواست ویرایش مقاله را دارید طبق مراحل زیر اقدام نمایید:
 • درخواست ویرایش خود را به ایمیل edit.tract@gmail.com ارسال نمایید.
 • .فایل ویرایش شده را به پیوست ایمیل قرار دهید
 • .موضوع ایمیل ارسالی را کد مقاله قرار دهید
                                                                        کد مقاله subject


نکات:

 • درخواست ویرایش را از ایمیل ثبت نامی در کنفرانس ارسال نمایید.
 • درخواست ویرایش در عنوان مقاله امکان پذیر نیست. (جایگزینی واژه هایی که تغییری در مفهوم بوجود نیاورد بلامانع است.)
 • چنانچه اسامی نویسندگان ویرایش گردد، باید با نویسندگان هماهنگ نمایید.
 • چنانچه ویرایش در متن مقاله باشد، نباید مفاهیم اصلی مقاله تغییر یابد در غیر اینصورت باید مقاله مجددا ارسال تا به داوری ارجاع شود.
 • آخرین مهلت ویرایش مقاله 2 روز پس از آخرین مهلت ارسال مقالات می باشد و پس از آن هیچ ویرایشی پذیرفته نمی شود.
 • دبیرخانه فقط فایل ارسالی را تغییر می دهد و تغییر مشخصات مقاله ( شامل عنوان فارسی ، عنوان انگلیسی ، مشخصات نویسندگان فارسی و انگلیسی و کلمات کلیدی)  در پنل کاربری برعهده مدیر پنل می باشد. جهت باز شدن ویرایش مشخصات در پنل با دبیرخانه تماس حاصل نمایید.