اخبار

1396/07/29
انواع مقالات ذیل که در راستای محورهای کنفرانس باشند، مورد پذیرش واقع شده و در فرآیند داوری قرار خواهند گرفت...


    انواع مقالات ذیل که در راستای محورهای کنفرانس باشند، مورد پذیرش واقع شده و در فرآیند داوری قرار خواهند گرفت: 

مدیریت
مدیریت مالی
مدیریت بازرگانی
اقتصاد
اقتصاد کلان
اقتصاد خرد
توسعه
توسعه گردشگری
توسعه اقتصادی
توسعه آموزش


نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !