اخبار

1396/07/25
پورتال "دومین کنفرانس بین الملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و توسعه" راه اندازی گردید. پژوهشگران محترم می توانند از طریق سامانه کاربران ضمن ثبت نام نسبت به ارسال اصل مقاله اقدام و همچنین پیگیر فعالیتهای جاری کنفرانس نیز باشند.


پورتال "دومین کنفرانس بین الملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و توسعه" راه اندازی گردید. پژوهشگران محترم می توانند از طریق سامانه کاربران ضمن ثبت نام نسبت به ارسال اصل مقاله اقدام و همچنین پیگیر فعالیتهای جاری کنفرانس نیز باشند.
دوره اول کنفرانس در شهر مشهد و در پارک علم و فناوری خراسان برگزار گردید. اکنون دوره دوم در دانشگاه جرجیا که از دانشگاه های معتبر و مورد تایید وزارت علوم نیز می باشد ،
 برگزار خواهد گردید.

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !