محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

 
-مديريت بازرگاني و بازاريابي
 

 
 • رفتار مصرف کننده
 • برند سازي
 • بازاريابي صنعتي
 • بازاريابي رابطه مند
 • بازاريابي و شبکه هاي اجتماعي
 • بازاريابي در فضاي مجازي
 • بازاريابي عصبي
 • مديريت ارتباط با مشتري
 • بازاريابي بين المللي و صادرات
 • تجارت جهاني
 • مديريت فروش
 • مديريت مذاکره
 • مديريت استراتژيک
 • و ساير موضوعات مرتبط با مديريت بازرگاني و بازاريابي

 

- مديريت مالي و حسابداري
 

 • چالش هاي تحقيقات حسابداري و مديريت مالي
 • رويكردهاي حسابداري و مديريت مالي
 • مباحث جديد مديريت مالي و حسابداري در جهان
 • بازاريابي مالي
 • اخلاق حرفه اي در حسابداري و مديريت مالي
 • مهندسي مالي
 • حسابداري دولتي و صنعتي
 • بازارهاي پولي و مالي
 • مديريت سرمايه گذاري پيشرفته
 • و ساير موضوعات مرتبط با مديريت مالي و حسابداري


 
- مديريت دولتي 
 

 • مديريت منابع انساني
 • تحول سازماني
 • مديريت استراتژيک
 • مديريت منابع انساني
 • خط مشي گذاري
 • مديريت دولتي نوين
 • رفتار سازماني
 • مديريت تطبيقي و توسعه
 • دولت الکترونيک
 • مديريت آموزشي
 • و ساير موضوعات مرتبط با مديريت دولتي


 
 
 - مديريت صنعتي و سيستم
 

 •  مديريت تکنولوژي، تحقيق و توسعه
 • داده کاوي و کشف دانش
 • مديريت زنجيره تامين
 • مديريت توليد و عمليات
 • توليد بدون کارخانه
 • شبيه سازي عامل بنيان
 • پويائي شناسي سيستم ( System Dynemics)
 • طرح ريزي واحد هاي صنعتي
 • مديريت کارخانه
 • تئوري هاي تصميم گيري
 • و ساير موضوعات مرتبط با مديريت صنعتي 
- کارآفريني
 

 • کارآفرینی در جهانگردی و توریسم
 • کارآفريني فردي
 • کارآفريني سازماني
 • کارآفريني اجتماعي
 • کسب و کار جديد
 • کارآفريني فناورانه و کارآفريني
 • هدايت و رهبري در کارآفريني
 • راهكارهاي توسعه فرهنگ نوآوري در سازمان‎ها
 • موانع توسعه خلاقيت فردي و سازماني
 • چالش‎هاي موجود در توسعه سازمان‎هاي نوآور و كارآفرين
 • کارآفريني اسلامي
 • و ساير موضوعات مرتبط با کارآفريني


 
- اقتصاد
 

 •  مديريت اقتصاد
 • اقتصاد بازرگاني
 • اقتصاد عمومي و دولتي
 • اقتصاد منابع
 • رويکردهاي نوين در اقتصاد جهاني
 • اقتصاد جهاني
 • حسابداری صنعتی
 • حسابداری دولتی
 • حسابداری حسابرسی
 • حسابرسی
 • و ساير موضوعات مرتبط با اقتصاد
 

 
-جهانگردی و اقتصاد
 

 • اقتصاد و بازاریابی جهانگردی 
 • جهانگردی ، اشتغال و توسعه کارآفرینی 
 • اقتصاد مقاومتی و جهانگردی پايدار
 • جهانگردی وتولید ناخالص ملی و داخلي
 • سرمايه گذاري و تامين مالي در جهانگردی پايدار
 • ارزیابی طرحهای توسعه جهانگردی 
 • جهانگردی ، خدمات، هتلها و آژانسها
 • جهانگردی ، سرمايه گذاري داخلي و خارجي
 • جهانگردی و اقتصاد مقاومتی
 • جهانگردی ، سياستگذاري، برنامه ريزي و مديريت
 • سياست گذاري و خط مشي گذاري در گردشگري کشور
 • آسيب شناسي برنامه هاي توسعه صنعت گردشگری ايران
 • فرصت ها و چالش های گردشگری در چشم انداز آينده صنعت توريسم ايران
 • ارزیابی پتانسیل ها و توانمنديهاي صنعت جهانگردی در توسعه پايدار كشور
 • استراتژي هاي هدفمند كردن مديريت گردشگري
 • ارزيابي طرح هاي توسعه گردشگري در سطوح محلي، ملي و منطقه اي
 • ارزیابی پیامدهای طرح ها و پروژه های جهانگردی
 • اهميت و نقش ايجاد زير ساختها در توسعه صنعت جهانگردی 
 • مطالعات تطبیقی سیاست های توسعه جهانگردی در دنیا
 • فرآيند جهانی شدن و توسعه صنعت گردشگری
 • بررسی هماهنگی های بین سازمانی در توسعه صنعت جهانگردی 
 • نقش صنعت توریسم در تعمیق روابط میان ایران و کشورهای همسایه
 • نقش منابع انساني در مديريت و برنامه ريزي جهانگردی 
 • نقش و تأثير مديريت در توسعه صنعت گردشگری پایدار
 • نقش دولت در توسعه صنعت جهانگردی 
 • نقش سازمان هاي متولي در توسعه پايدار جهانگردی 
 • ضرورت ورود شهرداری ها به حوزه گردشگری
 • نقش ديپلماسي شهري برای ایجاد تعامل در صنعت توریسم و جذب گردشگر از کشورهای همسایه
 • تاثیرات امنیت، بسترهای قانونی و حقوق گرشگران در جذب گردشگر
 • نقش و تأثير متقابل امنيت بر توسعه صنعت گردشگري
 • گردشگري، مديريت استراتژيك، موقعيت جغرافيايي ايران
 • نقش بخش ها و سازمان های خصوصی در رونق گردشگری
 • استراتژی های فوری برای توسعه صنعت جهانگردی 
 

 
- برنامه ریزی جهانگردی 
 

 • بازاریابی در توسعه صنعت جهانگردی 
 • منابع انسانی و آموزش در جهانگردی 
 • گردشگری و توسعه پایدار
 • اقتصاد جهانگردی 
 • جهانی شدن و فرآیند توسعه جهانگردی 
 • جایگاه اوقات فراغت در جهانگردی 
 • زیرساخت ها در جهانگردی 
 • گردشگری شهری و نقش آن در توسعه مناطق شهری
 • گردشگری سلامت و گردشگری روانی
 • آسیب شناسی گردشگری
 • اکوتوریسم و ژئوتوریسم
 • گردشگری روستایی                    
 • گردشگری فرهنگی
 • گردشگری الکترونیکی
 • و سایر زمینه های مرتبط