حمایت از کنفرانس

صفحه اصلی > حمایت از کنفرانس

  بدینوسیله از کلیه مراکز علمی و دانشگاهی ، سازمان های دولتی و خصوصی دعوت می شود جهت افزودن بر غنای کنفرانس ، طبق مراحل زیر به عنوان حامی کنفرانس شرکت نمایند.

1- دانلود فرم حمایت

2- تکمیل و امضای فرم

3- ارسال فرم کامل شده به همراه لوگو به ایمیل کنفرانس   info@icmet.ir


توجه :

- شرکت ها و سازمان هایی که حمایت مالی از کنفرانس نمایند ، از امتیازات ویژه در (وب سایت ، پوسترها و روز برگزاری) برخوردار خواهند شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با دبیرخانه تماس حاصل نمایید.