اطلاعیه 4 - لیست مجلات پشتیبان همایش جهت چاپ مقالات
1400/02/08

مجلات دارای ایندکس های معتبر isi,scopus می باشند.

 

در حال بروز رسانی ...

1-PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology-  SCOPUS

2-Information Technology In Industry- WOS / ESCI

3- Elementary Education Online- SCOPUS / ISC

4- Journal of Contemporary Issues in Business and Government-WOS / ESCI